Again, I am speechless. Overjoyed e…

Maraming salamat sa tiwala sa akin …
April 1, 2019
Snippets from yesterday’s engagemen…
April 3, 2019

Again, I am speechless. Overjoyed everytime I make a bride happy. Tanggal pagod ko travelling from Mati to Davao pag kabasa ko nito. Maraming salamat sa inyong tiwala.

Source